Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Transport statku pasażerskiego Julek NO.2211.04.2023.JP 2023-03-21 13:25 2023-03-29 10:00
2. Wykonywanie okresowych kontroli i napraw bram typu Hörmann w obiektach Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o w Koszalinie NO.2211.06.2023.JP 2023-03-10 12:14 2023-03-20 10:00
3. Przedłużenie na kolejne pięć lata serwisu STORMSHIELD SN310. NO.221.03.2023.JP 2023-02-10 13:35 2023-02-20 10:00
4. Przeprowadzenie szkolenia okresowego kierowców autobusów NO-JP-2211-33/2022 2022-11-30 12:15 2022-12-08 10:00
5. Dostawa i wymiana drzwi wejściowych w budynku dyspozytorni MZK Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9 NO-JP-2211-32/2022 2022-11-28 07:37 2022-12-02 10:00
6. Dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody NO-JP-2211-31-01/2022 2022-11-23 13:23 2022-11-30 10:00
7. Dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody NO-JP-2211-31-01/2022 2022-11-18 09:13 2022-11-23 10:00
8. Świadczenie usług telekomunikacyjnych NO-JP-2211-29/2022 2022-10-31 13:39 2022-11-21 10:00
9. Świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie NO-AS-2211-28/2022 2022-10-28 11:59 2022-11-10 10:00
10. Świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie NO-AS-2211-28/2022 2022-10-18 13:22 2022-10-28 10:00
11. Sprzedaż i dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych do stacji paliw oraz płynów do spryskiwaczy na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie. NO-JP-2211-23-01/2022 2022-08-04 13:30 2022-08-12 11:00
12. Dostawa opon i tarcz kół do autobusów i pojazdów gospodarczych MZK Sp. z o.o. w Koszalinie oraz wykonanie usługi bieżnikowania opon samochodowych.” NO-JP-2211-24/2022 2022-07-29 07:55 2022-08-08 10:00
13. Dostawa materiałów biurowych i tonerów do drukarek. NO-JP-2211-20/2022 2022-06-29 07:59 2022-07-08 10:00
14. Sprzedaż i dostawa akumulatorów do pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie NO-JP-2211-16-04/2022 2022-05-20 13:40 2022-06-07 14:00
15. Sprzedaż i dostawa akumulatorów do pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. NO-JP-2211-16/2022 2022-05-12 13:56 2022-05-20 10:00
16. Ubezpieczenie casco statku i OC armatora NO-JP-2211-15/2022 2022-04-25 13:33 2022-05-12 10:00
17. Serwisowanie urzadzeń technicznych zamontowanych na stacjach paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie NO-JP-2211-14/2022 2022-04-22 14:02 2022-04-28 10:00
18. Załadunek, transport oraz wyładunek statku pasażerskiego Julek NO-JP-2211-10/2022 2022-03-24 10:14 2022-04-06 10:00
19. Świadczenie kompleksowej usługi udostępnienia i obsługi serwisowej toalet przenośnych oraz wykonywanie obsługi serwisowej toalety na jednostce pływającej NO-JP-2211-08/2022 2022-03-23 13:15 2022-04-01 10:00
20. Wynajem urządzeń do mycia silników, sprzedaż i dostawa płynu myjącego oraz pędzli przepływowych do mycia ręcznego NO-JP-2211-09/2022 2022-03-18 13:04 2022-03-25 10:00
21. Oprocowanie dokumentacji projektowej remontu pomostu w Mielnie przy ul. Prądno II NO-JP-2211-03/2022 2022-01-14 14:06 2022-01-25 11:00
22. Świadczenie usługi konserwacji i remontu urządzeń dźwigowych NO-JP-2211-02/2022 2022-01-13 13:24 2022-01-20 10:00
23. Sprzedaż i dostawa materiałów do naprawy opon NO-JP-2211-38/2021 2021-12-10 15:19 2021-12-20 10:00
24. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomostu w Mielnie przy ul. Prądno NO-JP-2211-32/2021 2021-11-15 13:27 2021-11-25 11:00
25. Dostarczenie i uruchomienie łącza do internetu NO-JP-2211-31-01/2021 2021-11-10 09:00 2021-11-19 11:00
26. Okresowa kontrola instalacji gazowych NO-JP-2211-19/2021 2021-09-16 13:08 2021-09-24 10:00
27. Sprzedaż i dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych do stacji paliw oraz płynów do spryskiwaczy na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie. NO-JP-2211-29/2021 2021-09-15 13:21 2021-09-23 10:00
28. Dostarczenie i uruchomienie łącza dostępu do internetu oraz dostarczenie urządzenia niezbędnego do uruchomienia usługi NO-JP-2211-28/2021 2021-09-09 12:09 2021-09-14 11:00
29. Czyszczenie chemiczne odzieży służbowej oraz pokrowców na siedzenia autobusów” NO-JP-2211-24/2021 2021-09-08 13:11 2021-09-14 10:00
30. Zakup akumulatorów AGM o napięciu nominalnym 6V i 12V NO-JP-2211-26/2021 2021-08-13 09:51 2021-08-19 09:00
Legenda
- Current
- Archive